FAZY KSIĘŻYCA w roku 2014


fazy w Polsce

SPRAWDŹ DZISIEJSZY KSIĘŻYC!


Cykl księżyca twa około 28 dni.
(29 dni 12 godzin 44 minuty i 2,9 sekundy)
Rozróżniamy cztery główne fazy ruchu Księżyca:

NÓW
symbolizuje początek.
Sprzyja podejmowaniu decyzji i rozpoczynaniu nowych projektów.
Organizm łatwiej pozbywa się toksyn. (Dobry czas na diety i oczyszczanie)
Oświetlona strona Księżyca jest niewidoczna, bo zasłonięta przez Słońce.

KSIĘŻYC ROSNĄCY
sprzyja aktywności i gromadzeniu sił.
Organizm łatwo przyswaja środki odżywcze i magazynuje energię.
(Dobry czas na zabiegi upiększające. W tym okresie można przybrać łatwo na wadze i źle leczą się rany.)
Księżyc ma wtedy kształt litery D. (zapamiętaj: Dopełnia, robi się Duży, Dąży do pełni)

PEŁNIA
wzmacnia siły psychiczne i duchowe.
Uwalnia energię zebraną podczas przybierania księżyca.
(Krew ma słabe właściwości krzepnięcia. Należy unikać wszelkich zabiegów i operacji)

KSIĘŻYC MALEJĄCY
symbolizuje podsumowanie.
Sprzyja podejmowaniu decyzji związanych z pozbyciem się niekorzystnych czynników w życiu,
rezygnacji z tych obszarów, które nie przyniosły spodziewanych efektów.
Sprzyja medytacji.
Organizm korzysta z własnych zasobów energetycznych (To dobra pora na operacje)
Księżyc ma kształt litery C. (zapamiętaj: Cofa się po pełni, Cienieje, Chudnie)


W Styczniu 2014
1 Stycznia (śr.) 12:15         Nów    
8 Stycznia (śr.) 04:40         I Kwadra    
16 Stycznia (cz.) 05:53      Pełnia
24 Stycznia (pt.) 06:21       III Kwadra
30 Stycznia (cz.) 22:40      Nów
    
W Lutym 2014
6 Lutego (cz.) 20:22         I Kwadra    
15 Lutego (sb.) 00:54       Pełnia
22 Lutego (sb.) 18:16       III Kwadra   
    
W Marcu 2014
1 Marca (sb.) 09:02      Nów 
8 Marca (sb.) 14:27      I Kwadra    
16 Marca (n.) 18:10      Pełnia
24 Marca (pn.) 02:47    III Kwadra    
30 Marca (n.) 20:48       Nów   
    
W Kwietniu 2014
7 Kwietnia (pn.) 10:31       I Kwadra    
15 Kwietnia (wt.) 09:45      Pełnia
22 Kwietnia (wt.) 09:53       III Kwadra    
29 Kwietnia (wt.) 08:17       Nów  

W Maju 2014
7 Maja (śr.) 05:16         I Kwadra    
14 Maja (śr.) 21:18      Pełnia  
21 Maja (śr.) 15:00      III Kwadra
28 Maja (śr.) 20:43       Nów       

W Czerwcu 2014
5 Czerwca (cz.) 22:40        I Kwadra    
13 Czerwca (pt.)                 Pełnia    
19 Czerwca (cz.) 20:40      III Kwadra
27 Czerwca (pt.) 10:10       Nów       

W Lipcu 2014
5 Lipca (sb.) 14:00         I Kwadra    
12 Lipca (sb.) 13:26       Pełnia    
19 Lipca (sb.) 04:09       III Kwadra
27 Lipca (n.) 00:42         Nów    

W Sierpniu 2014
4 Sierpnia (pn.) 02:50       I Kwadra    
10 Sierpnia (n.) 20:10       Pełnia    
17 Sierpnia (n.) 14:27       III Kwadra
25 Sierpnia (pn.) 16:13     Nów       

We Wrześniu 2014
2 Września (wt.) 13:11         I Kwadra    
9 Września (wt.) 03:38         Pełnia    
16 Września (wt.) 04:05       III Kwadra
24 Września (śr.) 08:13        Nów       

W Październiku 2014
1 Października (śr.) 21:33        I Kwadra    
8 Października (śr.) 12:50        Pełnia 
15 Października (śr.) 21:13       III Kwadra
23 Października (cz.) 23:56      Nów
31 Października (pt.) 03:48      I Kwadra     

W Listopadzie 2014
6 Listopada (cz.) 23:22         Pełnia    
14 Listopada (pt.) 16:17        III Kwadra
22 Listopada (sb.) 13:32       Nów    
29 Listopada (sb.) 11:07       I Kwadra     

W Grudniu 2014
  6 Grudnia (sb.) 13:27        Pełnia    
14 Grudnia (n.) 13:53       III Kwadra
22 Grudnia (pn.) 02:36       Nów    
28 Grudnia (n.) 19:32       I Kwadra