FAZY KSIĘŻYCA w roku 2014


fazy w Polsce

SPRAWDŹ DZISIEJSZY KSIĘŻYC!


Cykl księżyca twa około 28 dni.
(29 dni 12 godzin 44 minuty i 2,9 sekundy)
Rozróżniamy cztery główne fazy ruchu Księżyca:

NÓW
symbolizuje początek.
Sprzyja podejmowaniu decyzji i rozpoczynaniu nowych projektów.
Organizm łatwiej pozbywa się toksyn. (Dobry czas na diety i oczyszczanie)
Oświetlona strona Księżyca jest niewidoczna, bo zasłonięta przez Słońce.

KSIĘŻYC ROSNĄCY
sprzyja aktywności i gromadzeniu sił.
Organizm łatwo przyswaja środki odżywcze i magazynuje energię.
(Dobry czas na zabiegi upiększające. W tym okresie można przybrać łatwo na wadze i źle leczą się rany.)
Księżyc ma wtedy kształt litery D. (zapamiętaj: Dopełnia, robi się Duży, Dąży do pełni)

PEŁNIA
wzmacnia siły psychiczne i duchowe.
Uwalnia energię zebraną podczas przybierania księżyca.
(Krew ma słabe właściwości krzepnięcia. Należy unikać wszelkich zabiegów i operacji)

KSIĘŻYC MALEJĄCY
symbolizuje podsumowanie.
Sprzyja podejmowaniu decyzji związanych z pozbyciem się niekorzystnych czynników w życiu,
rezygnacji z tych obszarów, które nie przyniosły spodziewanych efektów.
Sprzyja medytacji.
Organizm korzysta z własnych zasobów energetycznych (To dobra pora na operacje)
Księżyc ma kształt litery C. (zapamiętaj: Cofa się po pełni, Cienieje, Chudnie)
 
    
W Marcu 2015
05.03.2015 - godz. 18:04     Pełnia
13.03.2015 - godz. 17:47    III Kwadra    
20.03.2015 - godz. 09:35     Nów    ---- zaćmienie Słońca
27.03.2015 - godz. 07:41     I Kwadra  
    
W Kwietniu 2015
04.04.2015 - godz. 12:04     Pełnia
12.04.2015 - godz. 03:43     III Kwadra    
18.04.2015 - godz. 18:55      Nów 
25.04.2015 - godz. 23:54     I Kwadra  

W Maju 2015
04.05.2015 - godz. 03:41    Pełnia  
11.05.2015 - godz. 10:35    III Kwadra
18.05.2015 - godz. 04:12     Nów
25.05.2015 - godz. 17:18    I Kwadra

W Czerwcu 2015        
02.06.2015 - godz. 16:18        Pełnia    
09.06.2015 - godz. 15:40        III Kwadra
16.06.2015 - godz. 14:04        Nów
24.06.2015 - godz. 11:01        I Kwadra      

W Lipcu 2015        
02.07.2015 - godz. 02:18       Pełnia    
08.07.2015 - godz. 20:22       III Kwadra
16.07.2015 - godz. 01:23       Nów
24.07.2015 - godz. 04:03       I Kwadra
31.07.2015 - godz. 10:42       Pełnia       

W Sierpniu 2015      
07.08.2015 - godz. 02:01       III Kwadra
14.08.2015 - godz. 14:52       Nów
22.08.2015 - godz. 19:30       I Kwadra
29.08.2015 - godz. 18:34       Pełnia   

We Wrześniu 2015        
05.09.2015 - godz. 09:53       III Kwadra
13.09.2015 - godz. 06:40        Nów
21.09.2015 - godz. 08:58        I Kwadra
28.09.2015 - godz. 02:49        Pełnia

W Październiku 2015
04.10.2015 - godz. 21:05       III Kwadra
13.10.2015 - godz. 00:04       Nów
20.10.2015 - godz. 20:30       I Kwadra  
27.10.2015 - godz. 12:04       Pełnia

W Listopadzie 2015       
03.11.2015 - godz. 12:22       III Kwadra
11.11.2015 - godz. 17:45       Nów    
19.11.2015 - godz. 06:26       I Kwadra 
25.11.2015 - godz. 22:43      Pełnia

W Grudniu 2015       
03.12.2015 - godz. 07:39     III Kwadra
11.12.2015 - godz. 10:28      Nów    
18.12.2014 - godz. 15:13      I Kwadra 
25.12.2015 - godz. 11:10      Pełnia